Nadzór nad postępem w szkoleniach

Platforma do szkoleń bhp umożliwia nadzór nad postępami w szkoleniu pracowników. Dzięki systemowi automatycznych powiadomień, każdy Partner -specjalista bhp wie, na jakim etapie szkolenia bhp jest dany pracownik. Platforma do szkoleń bhp informuje, że pracownik rozpoczął i zakończył szkolenie, a także że nie zaliczył szkolenia w terminie. Przypomina pracownikowi o konieczności rozpoczęcia szkolenia oraz o kończącym się czasie na jego realizację. System ten jest więc przydatny zarówno osobie odpowiedzialnej za realizację szkoleń, czyli naszemu Partnerowi, ale także uczestnikom szkolenia. Dzięki takiej funkcjonalności można wcześniej przypomnieć czy zareagować, gdy szkolenie przekracza termin ważności. Proces ten ułatwia także komunikację z uczestnikami szkoleń, ponieważ Partner posiada wiedzę kiedy i dlaczego ktoś nie zaliczył szkolenia lub egzaminu. To tylko jedna z ważnych funkcjonalności naszej platformy do szkoleń bhp. Dzięki jej intuicyjnemu interfejsowi, połączeniu ze stroną firmy, a także automatycznym powiadomieniom praca z naszą platformą szkoleniową jest prosta, przyjemna i oszczędna, nie tylko pod względem finansowym, ale przede wszystkim - czasowym!


Dla Pracodawców: Zgłoś Pracownika na szkolenie

Potrzebujesz przeszkolić swoich Pracowników?Zgłoś się do nas

Skontaktuj się z nami

BEZPŁATNY TEST - zamów wybrane szkolenie