Pierwsza pomoc - przepisy prawne

Jakie są obowiązujące przepisy dotyczące pierwszej pomocy?

Przepisy kodeksu karnego oraz kodeksu wykroczeń nakładają obowiązek udzielenia pierwszej pomocy w pewnych okolicznościach. Kodeks karny dotyczy wszystkich tych sytuacji, w których istnieje konieczność niesienia pierwszej pomocy, natomiast kodeks wykroczeń dotyczy sytuacji związanych z ruchem drogowym.

Każde szkolenie bhp bardzo dużo uwagi poświęca zagadnieniom związanym z udzielaniem pierwszej pomocy. W czasie kursu bhp dość szczegółowo omawia się przepisy związane z tą tematyką. W kodeksie karnym w artykule 162 paragraf 1 określone zostało przestępstwo nieudzielania pierwszej pomocy. Przepis ten stanowi, że każdy, kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, a mógł jej udzielić bez narażania siebie albo innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Jednocześnie ten sam przepis wskazuje na sytuacje, w których przestępstwo nieudzielania pierwszej pomocy nie zostaje popełnione. Są to sytuacje kiedy udzielenie pomocy byłoby związane z koniecznością poddania się zabiegowi lekarskiemu oraz sytuacje kiedy nieudzielanie pierwszej pomocy nastąpiło w warunkach, w których możliwa jest niezwłoczna pomoc ze strony instytucji lub osoby do tego powołanej.

W kodeksie wykroczeń także została wskazana sankcja za nieudzielanie pierwszej pomocy. Kierowca pojazdu, będący uczestnikiem wypadku drogowego nie udzielając niezwłocznej pomocy ofierze wypadku naraża się na karę aresztu lub grzywny.

Skontaktuj się z nami

BEZPŁATNY TEST - zamów wybrane szkolenie