Aktualności - Szkolenia BHP online - kurs BHP e-learning przez internet
Znajdujesz się w: www.szkolenia-bhp24.pl Aktualności

Aktualności

BHP: ocena ryzyka 05.06.2012

Kodeks pracy w art. 226 nakazuje pracodawcy oceniać i dokumentować ryzyko związane z wykonywaną pracą oraz informować pracowników o ryzyku zawodowym i zasadach ochrony przed zagrożeniami. Rozporządzenie Rady Ministrów z 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych w § 39 zobowiązuje pracodawcę do oceny i dokumentowania ryzyka zawodowego, jakie występuje przy określonych pracach oraz zastosowania niezbędnych środków profilaktycznych, które zmniejszą ryzyko. 

Więcej
Budynki: obowiązki właściciela i zarządcy 04.06.2012

Pracodawca ma obowiązek utrzymania obiektów budowlanych i znajdujących się tam pomieszczeń pracy adekwatnie do przepisów bhp. Dotyczy to także terenów i urządzeń z nimi powiązanych. Obiekt należy użytkować zgodnie z jego przeznaczeniem i wymogami ochrony środowiska oraz utrzymywać go w należytym stanie technicznym i estetycznym. Jest to obowiązkiem właściciela lub zarządcy budynku.

Więcej
BHP: pomieszczenia pracy 25.05.2012

Pomieszczenia pracy stałej to takie, gdzie pracownik wykonuje swoją pracę dłużej niż 4 godziny w ciągu doby. Pomieszczenia pracy czasowej to takie, gdzie łączny czas przebywania tego samego pracownika wynosi w ciągu doby 2-4 godzin. Przepisy określają także minimalną kubaturę i powierzchnię pomieszczeń pracy.

Więcej

Pierwsza 1 2 3 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 38 39 40 Ostatnia