Aktualności

Praca biurowa - czynniki szkodliwe i uciążliwe
Czynniki szkodliwe i uciążliwe są niedogodnością dla pracowników. W pewnych sytuacjach mogą doprowadzić do powstania chorób zawodowych.  
Czytaj więcej
Urlop dla ojca
Kodeks pracy przyznaje ojcom pewne szczególne uprawnienia. Przepisy te m.in. przyznają prawo do urlopu ojcowskiego.  
Czytaj więcej
Kodeksowa ochrona pracowników
Przepisy kodeksu pracy z jednej strony nakazują równe traktowanie pracowników i zakazują dyskryminacji. Z drugiej zaś strony obejmują szczególną ochroną określone grupy pracowników, do których można zaliczyć osoby niepełnosprawne, kobiety oraz pracowników młodocianych.
Czytaj więcej
Środki ochrony indywidualnej
Kodeks pracy nakłada na pracodawcę obowiązek nieodpłatnego zapewnienia pracownikom środków ochrony indywidualnej. Nie wywiązanie się z tego obowiązku stanowi naruszenie praw pracownika i jest zagrożone karą grzywny.
Czytaj więcej
Przepisy BHP - pomieszczenia pracy
Szczegółowe przepisy dotyczące pomieszczeń pracy znajdują się w różnych rozporządzeniach wykonawczych do kodeksu pracy. Zaś sam kodeks pracy nakłada na pracodawców i kierowników obowiązek znajomości owych przepisów.
Czytaj więcej
Czynniki uciążliwe - praca biurowa
Nadmierne oddziaływanie na pracownika uciążliwych czynników może wywoływać zmęczenie lub pogorszenie się samopoczucia. Jednak z założenia czynniki uciążliwe nie wywołują trwałego obniżenia zdrowia pracownika.
Czytaj więcej
Praca biurowa i związane z nią zagrożenia
Szkodliwe, uciążliwe i niebezpieczne czynniki w środowisku pracy powodują powstawanie zagrożeń w pracy biurowej. Czynniki szkodliwe mogą doprowadzić do powstania choroby zawodowej, czynniki uciążliwe mogą powodować nadmierne zmęczenia pracownika zaś czynniki niebezpieczne zazwyczaj prowadzą do wypadków przy pracy.
Czytaj więcej
Zagrożenia w pracy biurowej
Głównym źródłem zagrożeń chemicznych i biologicznych w biurze jest sam budynek oraz jego wyposażenie w sprzęty i urządzenia a także inni ludzie, którzy znajdują się w miejscu pracy.
Czytaj więcej
Ocena ryzyka zawodowego - obowiązek
Każdy pracodawca jest zobowiązany do oceny ryzyka zawodowego związanego z pracą na danym stanowisku. Obowiązek ten wynika z przepisów obowiązującego w Polsce prawa.
Czytaj więcej
Przygotowanie oceny ryzyka
Zanim przystąpi się do oceny ryzyka zawodowego należy zebrać jak najbardziej dokładne informacje na temat analizowanego stanowiska pracy. Kierownicy powinni wiedzieć, jakie konkretnie czynności wykonuje się na danym stanowisku.
Czytaj więcej

Skontaktuj się z nami

BEZPŁATNY TEST - zamów wybrane szkolenie