Aktualności - Szkolenia BHP online - kurs BHP e-learning przez internet
Znajdujesz się w: www.szkolenia-bhp24.pl Aktualności

Aktualności

PIP - co to takiego? 23.07.2012

PIP jest to organ, który sprawuje nadzór i kontrolę nad przestrzeganiem prawa pracy, głównie zajmuje się sprawdzaniem, czy zachowane są przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. Kontroluje także przestrzeganie przepisów, które dotyczą legalności zatrudnienia oraz innej pracy zarobkowej. Podstawą prawną do funkcjonowania tego organu jest ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy z dnia 13 kwietnia 2007 r. Według ustawy PIP podlega Sejmowi. Inne organy nadzoru podlegają poszczególnym ministrom i są to: Inspekcja Sanitarna, Urząd Dozoru Technicznego, Wyższy Urząd Górniczy, Urzędu Nadzoru Budowlanego i inne, które dotyczą szczególnych rodzajów działalności (np. Inspekcja Drogowa).

Więcej
Jadalnie, umywalnie i toalety w BHP 03.07.2012

Nieodzownym pomieszczeniem przy szatni powinna być łatwo dostępna umywalnia. Do umywalek powinna być doprowadzona ciepła i zimna woda. Jedna umywalka powinna przypadać na każde 30 mężczyzn lub na każde 20 kobiet zatrudnionych przy pracach biurowych lub podobnych.

Więcej
Pomieszczenia higieniczno-sanitarne 02.07.2012

Pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi nazywamy następujące pomieszczenia: umywalnie, szatnie, pomieszczenia z natryskami, ustępy, pomieszczenia higieny osobistej kobiet, pomieszczenia do schronienia się przed zimnem, jadalnie (z wyjątkiem stołówek), pomieszczenia, które służą do odkażania, prania, suszenia, odpylania odzieży ochronnej lub roboczej.

Więcej

Pierwsza 1 2 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 38 39 40 Ostatnia