Aktualności

Praca przy komputerze - dolegliwości
Długotrwała praca przy komputerze w niewłaściwych warunkach może skutkować znacznym pogorszeniem się stanu zdrowia. Szczególne obciążenie i związana z tym możliwość powstania uszczerbku, dotyczy wzroku, stany psychofizycznego oraz układu szkieletowo-mięśniowego.
Czytaj więcej
Ergonomia - prawidłowa postawa
Kluczowym elementem dla zachowania zdrowia w czasie pracy jest zachowanie prawidłowej postawy ciała. W przypadku pozycji siedzącej należy siedzieć z plecami wyprostowanymi, ramiona powinny być skierowane wzdłuż tułowia, zaś łokcie oparte na podłokietnikach.
Czytaj więcej
Ergonomia - zasada dostępności
Zasada dostępności jest jedną z najważniejszych zasad kształtowania ergonomicznego środowiska pracy. Zasada ta zakłada łatwą dostępność wszelkich przedmiotów w środowisku pracy.
Czytaj więcej
Ergonomia - mysz i klawiatura
Stanowiska pracy oraz sprzęt biurowy nie zawsze są w stanie zapewnić ergonomiczne warunki pracy. Jednak na rynku można kupić cały szereg akcesoriów, dzięki którym będzie można poprawić ergonomię stanowiska pracy.
Czytaj więcej
Ergonomia - ochrona oczu
Zmysł wzroku jest najbardziej zagrożonym zmysłem w pracy biurowej. Wiele elementów, takich jak oświetlenie, rodzaj monitora, z którego się korzysta oraz jego ułożenie ma bardzo duży wpływ na ergonomię.
Czytaj więcej
Ergonomia - ochrona nadgarstków
Ochrona nadgarstków jest bardzo ważnym aspektem ergonomii pracy biurowej. Dzieje się tak dlatego, że pracownicy biurowi spędzają znaczną część swojego dnia pisząc na klawiaturze.
Czytaj więcej
Szkolenia okresowe - podstawowe informacje
Istnieje kilka rodzajów szkoleń okresowych. W zależności od zajmowanego stanowiska różna będzie częstotliwość szkolenia, czas jego trwania oraz to czy szkolenie będzie mogło być przeprowadzone online czy też nie.
Czytaj więcej
Przepisy dotyczące urlopów
Jednym z podstawowych warunków zatrudnienia jest prawo do urlopu. W kodeksie pracy wskazuje się, kto i na jakich zasadach nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego.
Czytaj więcej
Pierwsza pomoc - przepisy prawne
Przepisy kodeksu karnego oraz kodeksu wykroczeń nakładają obowiązek udzielenia pierwszej pomocy w pewnych okolicznościach. Kodeks karny dotyczy wszystkich tych sytuacji, w których istnieje konieczność niesienia pierwszej pomocy, natomiast kodeks wykroczeń dotyczy sytuacji związanych z ruchem drogowym.
Czytaj więcej
Numery alarmowe w Polsce
Jakie są numery alarmowe w Polsce? Jaki jest numer na policję, a jaki do straży pożarnej i pogotowia ratunkowego? Dowiesz się tego w krótkim filmiku, będącym częścią naszych szkoleń BHP.
Czytaj więcej

Skontaktuj się z nami

BEZPŁATNY TEST - zamów wybrane szkolenie