Aktualności

Pierwsza pomoc: krwotok zewnętrzny
Krwotok zewnętrzny powstaje najczęściej na skutek mechanicznego uszkodzenia tkanek ciała i naczyń krwionośnych. Jest to stan zagrożenia życia, gdyż przerwanie żył czy tętnic powoduje silny wypływ krwi, co może w konsekwencji doprowadzić do śmierci poszkodowanego. Zapoznaj się z zasadami udzielania pierwszej pomocy!
Czytaj więcej
Pierwsza pomoc: padaczka
Epilepsja jest chorobą neurologiczną, na którą cierpi w Polsce ok. 1 % społeczeństwa. Jednym z jej objawów są napady padaczkowe, charakteryzujące się gwałtownymi, niekontrolowanymi drgawkami. Są one wywołane gwałtownymi wyładowaniami bioelektrycznymi w mózgu i powodują jego chwilową dysfunkcję. 1% społeczeństwa w naszym kraju to ok. 400 000 ludzi. Nie każda z tych osób doświadcza ataków epilepsji, jednak prawdopodobieństwo, że w naszej obecności zdarzy się atak padaczki, jest duże. Stąd bardzo istotna jest znajomość zasad pierwszej pomocy, tym bardziej, że w świadomości społecznej funkcjonuje wiele nieprawdziwych informacji odnośnie tego, jak w prawidłowy sposób pomóc osobie w czasie ataku drgawek.
Czytaj więcej
Wypadek przy pracy - zabezpieczenie miejsca
Miejsce wypadku należy zabezpieczyć przed wstępem osób niepowołanych, uruchomieniem bez potrzeby maszyn i innych urządzeń technicznych, które zostały wstrzymane w związku z wypadkiem oraz przed dokonywaniem zmian położenia maszyn, urządzeń technicznych i innych przedmiotów, które spowodowały wypadek lub mogą okazać się pomocne w ustaleniu jego okoliczności i przyczyny.
Czytaj więcej
Wypadki przy pracy: rejestr i ZUS
Rejestr wypadków jest prowadzony w zakładzie pracy na podstawie wszystkich protokołów powypadkowych. Odnotowuje się tam zdarzenia wypadkowe pracowników. Wypadki z udziałem osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, wtedy dokumentacja powypadkowa jest rejestrowana w kartach wypadku, które należy także przechowywać.
Czytaj więcej
Film: krwotok z nosa
Krwotok z nosa to dolegliwość, z którą większość z nas choć raz miała styczność w swoim życiu. Pojawia się on najczęściej w wyniku urazu mechanicznego (np. uderzenie nosem w twardy przedmiot) lub w wyniku niektórych chorób. Obejrzyj film i dowiedz się, jak udzielać pierwszej pomocy w przypadku krwotoku z nosa.
Czytaj więcej
Film: pierwsza pomoc zadławienie
Obejrzyj film dotyczący pierwszej pomocy w przypadku zadławienia. Jest to kolejny z serii naszych filmów edukcyjnych poświęconych tematyce pierwszej pomocy.
Czytaj więcej
Osoba nieprzytomna oddychająca
Utrata przytomności jest stanem zagrożenia życia. W jej następstwie może bowiem dojść do niedrożność dróg oddechowych na skutek ich zablokowania językiem lub zalania śliną czy treścią żołądka. Ponadto utrata przytomności jest najczęściej efektem urazu, wstrząsu lub stanu chorobowego, co dodatkowo zagraża zdrowiu bądź życiu poszkodowanego.
Czytaj więcej
Film: Numery alarmowe
Wyobraź sobie, że spacerujesz przez park w pogodny, jesienny dzień. Niespodziewanie tracisz przytomność i upadasz. Jakie są szanse, że ktoś udzieli ci pomocy? Mniejsze, niż ci się wydaje. Większość społeczeństwa w naszym kraju nie ma wystarczającej wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy. Można przecież zadzwonić po pomoc, powiadasz. Tutaj statystyka jest nieubłagana – według badań Komisji Europejskiej zaledwie 6 na 10 osób w Polsce zna europejski numer alarmowy, zaś tylko 6 na 100 obywateli naszego kraju potrafi wymienić numery alarmowe poszczególnych służb – policji, straży pożarnej czy pogotowia ratunkowego. Mimo wszystko najkorzystniej jest stracić przytomność w Polsce. Jesteśmy bowiem na pierwszym miejscu w Europie pod względem znajomości numeru 112. Listę zamykają Włochy i Grecja, gdzie świadomość europejskiego numeru alarmowego wynosi 6%.
Czytaj więcej
Wypadki - zespół i protokół
Zespół powypadkowy składa się zawsze z 2 osób i są to pracownik służby bhp i społeczny inspektor pracy (gdy w firmie powołano służbę bhp i działają związki zawodowe). Może to być także pracodawca lub pracownik, któremu powierzono wykonywanie zadań służby bhp lub specjalista spoza zakładu pracy i przedstawiciel załogi (jeśli w zakładzie nie powołano służby bhp i nie działają związki zawodowe).
Czytaj więcej
Wypadki przy pracy - rodzaje
Rozróżnia się 4 rodzaje wypadków przy pracy: śmiertelny, ciężki, lekki i zbiorowy. Śmiertelny to taki, w wyniku którego śmierć następuje w okresie do 6 miesięcy od daty wypadku. Ciężki wypadek to taki, który powoduje ciężkie uszkodzenia ciała (np. utrata słuchu, wzroku, mowy, zdolności rozrodczej, uszkodzenia zagrażające życiu, nieuleczalna choroba, choroba psychiczna, itp.). Lekki wypadek przy pracy to każdy inny wypadek niemający znamion wypadku śmiertelnego i ciężkiego. Wypadek zbiorowy przy pracy to zdarzenie, w wyniku którego poszkodowane są przynajmniej 2 osoby.
Czytaj więcej

Skontaktuj się z nami

BEZPŁATNY TEST - zamów wybrane szkolenie