Aktualności

Instruktaż stanowiskowy BHP
Drugim z etapów szkolenia wstępnego jest instruktaż stanowiskowy, który odbywa się przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania pracy.
Czytaj więcej
Instruktaż ogólny BHP
Szkolenie wstępne BHP jest prowadzone metodą instruktażu. Posiada ono ściśle ustalony program dostosowany do danej grupy lub stanowiska. Obejmuje ono dwa etapy. Pierwszy z nich to instruktaż ogólny.
Czytaj więcej
Programy szkoleń BHP
Przebieg szkolenia BHP, poruszane zagadnienia, sposób realizacji oraz czas jego trwania powinien być ustalony przez pracodawcę lub w porozumieniu z jednostką organizacyjną, jeżeli to ta w jego imieniu będzie przeprowadzać szkolenie.
Czytaj więcej
Organizator szkolenia BHP
Kursy i szkolenia BHP mogą być przeprowadzane przez samych pracodawców, osoby przez nie wyznaczone lub specjalne firmy oferujące organizację kursów BHP.
Czytaj więcej
Jaki jest cel szkoleń BHP?
Celem szkoleń BHP jest zapoznanie uczestników z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenia dla osób, które posiadają dobrą znajomość zagadnienia mają charakter aktualizacyjny.
Czytaj więcej
Szkolenia BHP - gdzie znaleźć podstawowe informacje?
Szkolenia BHP są nieodzowną częścią działalności każdej firmy. Ważne jest, więc aby przeprowadzane były przez wykwalifikowane osoby, a przede wszystkim w oparciu o wydane przez organy państwowe rozporządzenia. Zasady przeprowadzania szkoleń BHP określa rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku.
Czytaj więcej
Ergonomia - krzesło i podnóżek
Od pracodawców oczekuje się, aby zapewniali pracownikom ergonomiczne warunki pracy. Jednak nie zawsze stanowisko pracy i sprzęt biurowy są właściwie przygotowane i wyposażone, aby sprostać tym wymaganiom.
Czytaj więcej
Ergonomia - monitory komputerowe
Stanowiska pracy oraz sprzęt biurowy nie zawsze są w stanie zapewnić ergonomiczne warunki pracy. Jednak na rynku można kupić cały szereg akcesoriów, dzięki którym będzie można poprawić ergonomię stanowiska pracy.
Czytaj więcej
Konstytucja: przepisy BHP
Konstytucja RP stoi na straży bezpieczeństwa pracy. W artykułach 24, 66 oraz 68 zawarte są gwarancje bezpieczeństwa pracy. Omawianie konstytucyjnej gwarancji bezpieczeństwa pracy następuje praktycznie na każdym szkoleniu bhp.
Czytaj więcej
Przepisy: szkolenia bhp
Rozporządzenie Ministra Pracy i Gospodarki z dnia 27 lipca 2004 roku nakłada na pracowników obowiązek przechodzenia okresowego szkolenia BHP. Jednocześnie rozporządzenie to dopuszcza możliwość odbywania szkolenia online dla wszystkich pracowników zatrudnionych na stanowiskach nierobotniczych.
Czytaj więcej

Skontaktuj się z nami

BEZPŁATNY TEST - zamów wybrane szkolenie