Aktualności - Szkolenia BHP online - kurs BHP e-learning przez internet

Aktualności

Wypadki - zespół i protokół
Zespół powypadkowy składa się zawsze z 2 osób i są to pracownik służby bhp i społeczny inspektor pracy (gdy w firmie powołano służbę bhp i działają związki zawodowe). Może to być także pracodawca lub pracownik, któremu powierzono wykonywanie zadań służby bhp lub specjalista spoza zakładu pracy i przedstawiciel załogi (jeśli w zakładzie nie powołano służby bhp i nie działają związki zawodowe).
Wypadki przy pracy - rodzaje
Rozróżnia się 4 rodzaje wypadków przy pracy: śmiertelny, ciężki, lekki i zbiorowy. Śmiertelny to taki, w wyniku którego śmierć następuje w okresie do 6 miesięcy od daty wypadku. Ciężki wypadek to taki, który powoduje ciężkie uszkodzenia ciała (np. utrata słuchu, wzroku, mowy, zdolności rozrodczej, uszkodzenia zagrażające życiu, nieuleczalna choroba, choroba psychiczna, itp.). Lekki wypadek przy pracy to każdy inny wypadek niemający znamion wypadku śmiertelnego i ciężkiego. Wypadek zbiorowy przy pracy to zdarzenie, w wyniku którego poszkodowane są przynajmniej 2 osoby.
Wypadki w pracy
Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych określa, jakie zdarzenia określa się wypadkiem. Takie zdarzenie musi spełniać razem 4 warunki: musi być zdarzeniem nagłym, wywołanym przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w związku z pracą i spowodowało śmierć lub uraz.

Skontaktuj się z nami

BEZPŁATNY TEST - zamów wybrane szkolenie