Aktualności - Szkolenia BHP online - kurs BHP e-learning przez internet
Znajdujesz się w: www.szkolenia-bhp24.pl Aktualności

Aktualności

Instruktaż, kurs, samokształcenie...

Instruktaż, kurs, samokształcenie kierowane, seminarium - poznaj definicje z rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. 

Więcej
Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dotyczącego zasad bezpieczeństwa i higieny pracy zawiera informację na temat: pracownika (imię, nazwisko, datę urodzenia), rodzaju ukończonego szkolenia, formy jego realizacji, organizatora szkolenia, daty przeprowadzenia oraz celu szkolenia.

Więcej
Szkolenie BHP: pracownicy biurowi

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników biurowych przeznaczone jest dla osób pracujących na stanowiskach administracyjno-biurowych i innych nierobotniczych. Obowiązkiem przejścia takiego szkolenie objete są również osoby pracujące jako specjaliści w firmach, w placówkach służby zdrowia, jednostkach oświaty, szkołach wszystkich szczebli, gdzie zajmowane stanowisko może mieć negatywny wpływ na ich zdrowie.

Więcej

Pierwsza 1 2 3 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 46 47 48 Ostatnia