Aktualności - Szkolenia BHP online - kurs BHP e-learning przez internet
Znajdujesz się w: www.szkolenia-bhp24.pl Aktualności

Aktualności

Szkolenie BHP: pracownicy biurowi 14.05.2012

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników biurowych przeznaczone jest dla osób pracujących na stanowiskach administracyjno-biurowych i innych nierobotniczych. Obowiązkiem przejścia takiego szkolenie objete są również osoby pracujące jako specjaliści w firmach, w placówkach służby zdrowia, jednostkach oświaty, szkołach wszystkich szczebli, gdzie zajmowane stanowisko może mieć negatywny wpływ na ich zdrowie.

Więcej
Karta szkolenia BHP 11.05.2012

Wzór karty szkolenia BHP znajduje się w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. dotyczącego zasad przeprowadzania szkoleń BHP. Aby karta mogła zostać uznana za poprawną i zgodną z formą przedstawioną w rozporządzeniu powinna zawierać...

Więcej
Szkolenie okresowe: służba BHP 10.05.2012

Szkolenie przeznaczone dla służb BHP oraz osób odpowiedzialnych za wykonywanie należących do nich obowiązków. Ma na celu poszerzenie wiedzy oraz aktualizację informacji na temat ogólnych przepisów BHP, oceny zagrożeń i występującego w tym przypadku ryzyka oraz kryteriów organizacji pracy na stanowisku w zgodzie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Więcej

Pierwsza 1 2 3 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 38 39 40 Ostatnia