Aktualności - Szkolenia BHP online - kurs BHP e-learning przez internet

Aktualności

BHP: wskazówki do oceny ryzyka
Wskazówki dotyczące oceny ryzyka zawodowego można podzielić na kilka etapów. Na początku należy zebrać niezbędne informacje do oceny, które dotyczą m.in.: lokalizacji stanowiska, zadań /operacji technologicznych, które są wykonywane na tym stanowisku, osób pracujących na stanowisku, stosowanych środków pracy i materiałów technologicznych, wykonywanych czynności oraz czasu i sposobu ich wykonywania przez osoby pracujące na tym stanowisku...
Identyfikowanie zagrożeń
Zagrożeniem określa się stan środowiska pracy wskazany czynnikami chemicznymi, biologicznymi o fizycznymi, który może wywołać wypadek lub chorobę. Będą to m.in. prąd elektryczny, hałas, wibracja, śliskie i nierówne powierzchnie, praca na wysokościach, ruchome i niebezpieczne części maszyn, ręczne przenoszenie ciężarów, wysoka lub niska temperatura, pole elektromagnetyczne, szkodliwe czynniki biologiczne, fizyczne i chemiczne, promieniowanie laserowe i nadfioletowe, elementy ostre i wystające, obciążenia psychiczne i stres, itp.
BHP: ocena ryzyka
Kodeks pracy w art. 226 nakazuje pracodawcy oceniać i dokumentować ryzyko związane z wykonywaną pracą oraz informować pracowników o ryzyku zawodowym i zasadach ochrony przed zagrożeniami. Rozporządzenie Rady Ministrów z 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych w § 39 zobowiązuje pracodawcę do oceny i dokumentowania ryzyka zawodowego, jakie występuje przy określonych pracach oraz zastosowania niezbędnych środków profilaktycznych, które zmniejszą ryzyko. 

Skontaktuj się z nami

BEZPŁATNY TEST - zamów wybrane szkolenie