Aktualności - Szkolenia BHP online - kurs BHP e-learning przez internet
Znajdujesz się w: www.szkolenia-bhp24.pl Aktualności

Aktualności

Instruktaż stanowiskowy - program 28.04.2012

Instruktaż stanowiskowy odbywa się przed dopuszczeniem pracownika do pracy na danym stanowisku. Do jego przejścia zobligowani są nowo przyjęci pracownicy, a także studenci i uczniowie odbywający praktykę w zakładzie pracy.

Więcej
Instruktaż ogólny – program 27.04.2012

Celem tego szkolenia jest zaznajomienie pracowników z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Osoby biorące udział w kursie mają poznać zasady BHP panujące na terenie zakładu oraz czynności, jakie należy podjąć w przypadku wypadku.

Więcej
Szkolenie okresowe BHP - egzamin 25.04.2012

Każde szkolenie BHP oraz kursy okresowe powinny kończyć się egzaminem. Ma on na celu sprawdzenie wiedzy zdobytej przez pracownika w trakcie jego trwania. 

Więcej

Pierwsza 1 2 3 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 46 47 48 Ostatnia