Aktualności

Wypadki w pracy
Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych określa, jakie zdarzenia określa się wypadkiem. Takie zdarzenie musi spełniać razem 4 warunki: musi być zdarzeniem nagłym, wywołanym przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w związku z pracą i spowodowało śmierć lub uraz.
Czytaj więcej
Promocja w Gruper
Zobacz naszą promocję w serwisie zakupów grupowych Gruper!
Czytaj więcej
Obowiązek współdziałania z PIP
W trakcie kontroli pracodawca / przedsiębiorca jest zobowiązany udostępnić inspektorowi wgląd do dokumentów firmowych, dostęp do wszystkich pomieszczeń pracy, zapewnienie terminowego udzielania informacji od pracowników, itp.
Czytaj więcej
PIP - co to takiego?
PIP jest to organ, który sprawuje nadzór i kontrolę nad przestrzeganiem prawa pracy, głównie zajmuje się sprawdzaniem, czy zachowane są przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. Kontroluje także przestrzeganie przepisów, które dotyczą legalności zatrudnienia oraz innej pracy zarobkowej. Podstawą prawną do funkcjonowania tego organu jest ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy z dnia 13 kwietnia 2007 r. Według ustawy PIP podlega Sejmowi. Inne organy nadzoru podlegają poszczególnym ministrom i są to: Inspekcja Sanitarna, Urząd Dozoru Technicznego, Wyższy Urząd Górniczy, Urzędu Nadzoru Budowlanego i inne, które dotyczą szczególnych rodzajów działalności (np. Inspekcja Drogowa).
Czytaj więcej
Jadalnie, umywalnie i toalety w BHP
Nieodzownym pomieszczeniem przy szatni powinna być łatwo dostępna umywalnia. Do umywalek powinna być doprowadzona ciepła i zimna woda. Jedna umywalka powinna przypadać na każde 30 mężczyzn lub na każde 20 kobiet zatrudnionych przy pracach biurowych lub podobnych.
Czytaj więcej
Pomieszczenia higieniczno-sanitarne
Pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi nazywamy następujące pomieszczenia: umywalnie, szatnie, pomieszczenia z natryskami, ustępy, pomieszczenia higieny osobistej kobiet, pomieszczenia do schronienia się przed zimnem, jadalnie (z wyjątkiem stołówek), pomieszczenia, które służą do odkażania, prania, suszenia, odpylania odzieży ochronnej lub roboczej.
Czytaj więcej
Ocena ryzyka - podstawy
Podstawowym celem oceny ryzyka zawodowego jest zapewnienie jak najlepszej ochrony zdrowia pracowników. Wynikiem oceny powinno być ustalenie pewnych kwestii: czy ryzyko jest odpowiednio kontrolowane i można je uznać akceptowalne, jakie środki można zastosować w celu jego redukcji, gdy nie jest akceptowalne, jak również jakie priorytety należy przyjąć redukując ryzyko, a także jakie środki można zastosować w celu dalszej poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników.
Czytaj więcej
BHP: wskazówki do oceny ryzyka
Wskazówki dotyczące oceny ryzyka zawodowego można podzielić na kilka etapów. Na początku należy zebrać niezbędne informacje do oceny, które dotyczą m.in.: lokalizacji stanowiska, zadań /operacji technologicznych, które są wykonywane na tym stanowisku, osób pracujących na stanowisku, stosowanych środków pracy i materiałów technologicznych, wykonywanych czynności oraz czasu i sposobu ich wykonywania przez osoby pracujące na tym stanowisku...
Czytaj więcej
Identyfikowanie zagrożeń
Zagrożeniem określa się stan środowiska pracy wskazany czynnikami chemicznymi, biologicznymi o fizycznymi, który może wywołać wypadek lub chorobę. Będą to m.in. prąd elektryczny, hałas, wibracja, śliskie i nierówne powierzchnie, praca na wysokościach, ruchome i niebezpieczne części maszyn, ręczne przenoszenie ciężarów, wysoka lub niska temperatura, pole elektromagnetyczne, szkodliwe czynniki biologiczne, fizyczne i chemiczne, promieniowanie laserowe i nadfioletowe, elementy ostre i wystające, obciążenia psychiczne i stres, itp.
Czytaj więcej
BHP: ocena ryzyka
Kodeks pracy w art. 226 nakazuje pracodawcy oceniać i dokumentować ryzyko związane z wykonywaną pracą oraz informować pracowników o ryzyku zawodowym i zasadach ochrony przed zagrożeniami. Rozporządzenie Rady Ministrów z 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych w § 39 zobowiązuje pracodawcę do oceny i dokumentowania ryzyka zawodowego, jakie występuje przy określonych pracach oraz zastosowania niezbędnych środków profilaktycznych, które zmniejszą ryzyko. 
Czytaj więcej

Skontaktuj się z nami

BEZPŁATNY TEST - zamów wybrane szkolenie